Cludo Contact Center

Oprogramowanie Call Center Cludo to w pełni hostowana platforma dostarczana w modelu SaaS. Służy do kompleksowej komunikacji organizacji z odbiorcami. Umożliwia obsługę kampanii telefonicznych w trybach preview, power i predictive oraz spójny routing interakcji w kanałach: Voice, Email, Video, Czat, Sms, Video i Social Media. Nasze wirtualne call center w chmurze bazuje na technologii polecanej przez Instytut Gartnera. Posiada zaawansowany monitoring real time oraz raportowanie historyczne.

"Naszym celem jest, aby oprogramowanie call center, które dostarczamy dzisiaj, było równie dopasowane do potrzeb klientów za rok, za pięć jak i za dziesięć lat."
Aleksander Wierciński, Cludo CEO.
Płać mniej za więcej funkcjonalności wirtualnego Call Center w chmurze

Zintegrowany ekosystem rozwiązań Cludo dąży do poprawy jakości obsługi klienta i skuteczności działań sprzedażowych Contact Center przy jednoczesnej optymalizacji kosztów. Ważnym elementem jest utrzymanie zaangażowania i zmniejszenia rotacji pracowników. Oparta o własne serwery i sprzęt sieciowy, infratruktura Cludo jest lokalnie oraz geograficzne redundantna i rozproszona na dziesiątki serwerów w trzech data centers połączonych redundantnym ringiem Ethernetowym.

  • wiele kanałów kontaktu (telefon, email, czat, video, social media)
  • pełna kontrola wydajności oprogramowania call center i pracy konsultantów dzięki możliwości dowolnego zaprojektowania raportów
  • łatwiejsze pozyskiwanie pracowników dzięki możliwości pracy zdalnej
  • możliwość outsourcowania części procesów CC przy zachowaniu spójności własnego systemu CC
  • łatwa integracja z wewnętrznymi systemami (np. CRM)
  • znacząca optymalizacja kosztów obsługi ruchu przychodzącego i wychodzącego przy zachowaniu wysokiej jakości usługi
  • Predictive Dialer pozwala na automatyczne wybieranie numerów dzięki czemu zwiększasz efektywność działań sprzedaży czy windykacyjnych.
  • Kluczowym partnerem technologicznym Cludo jest firma Collab, określona przez Instytut Gartnera jako „Visionary” w obszarze rozwiązań Contact Center. Collab jest częścią grupy zatrudniającej ponad 2000 pracowników z obrotami powyżej miliarda EUR i wdrożeniami na pięciu kontynentach. Dzięki współpracy z Collab, Cludo od 5 lat, oferuje dojrzałe i kompletne portfolio rozwiązań dla Contact Center.

    Cludo dostarczane jest jako call center w chmurze, przy jednoczesnym dopasowaniu rozwiązań do specyficznych potrzeb twojego Contact Center. Zachowujemy korzyści chmury bez potrzeby kompromisów funkcjonalnych, możliwości integracji i bezpieczeństwa.

WIELOKANAŁOWOŚĆ
Obsługuj klientów w zintegrowanych kanałach komunikacji: Voice, SMS, Czat, Mail, Video, Social Media.
APLIKACJA AGENTA
Program call center pozwala korzystać z aplikacji z dowolnego miejsca za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
OUTBOUND
Dzięki Predictive Dialer wykonujesz więcej interakcji w krótszym czasie. Wybierz strategię wydzwaniania dopasowaną do twoich potrzeb (Preview, Power i Predictive).
INBOUND
Zwiększaj efektywność. Odbieraj interakcje i dystrybuuj je zgodnie z wcześniej ustalonymi zasadami, bezpośrednio do dostępnych agentów.
INTEGRACJA
Możesz łatwo zintegrować program contact center z zewnętrznymi aplikacjami Salesforce, Microsoft Dynamics 365, MS Lync, SIP, Web Services, Big Data czy .NET.
NAGRYWANIE ROZMÓW
Zapisz wszystkie interakcje w systemie contact center. Zintegrowane nagrywanie komunikacji audio i ekranu z aplikacji agenta (mail, czat, social media, skrypty).
INTELIGENTNY ROUTING
Interakcje rozdzielane są automatycznie do odpowiednio wykwalifikowanych agentów. Podnosi się poziom satysfakcji klienta wynikający z wyższej jakości obsługi.
MONITORING
W pełni kontrolujesz program contact center oraz zachowania konsultantów dzięki elastycznemu systemowi monitorowania danych w czasie rzeczywistym.
KONTROLA JAKOŚCI
Którzy konsultanci są najlepsi do wykonania zadania? Oprogramowanie call center pozwala analizować zachowania agentów, oceniać ich kwalifikacje i umiejętności.
IVR
Twoi klienci nie stoją w długich kolejkach czekając na połączenie z konsultantem. Samoobsługowe menu z funkcjonalnościami dostosowanymi do potrzeb klientów, dostępne 24/7.
RAPORTY NA ŻYWO
Generowanie raportów odbywa się w czasie rzeczywistym. Dzięki temu możesz od razu dostosować program call center do zmian zachowań klientów.
GRYWALIZACJA
Motywacja pracowników wzrasta, obniża się współczynnik retencji, poprawiają się indywidualne i zbiorowe umiejętności członków zespołu. To główne cele realizowane panelem grywalizacji.
Broszura
Produktowa
Case
Study
Cennik
Usługi