WFM

Cludo WFM to system Workforce Management pozwalający na automatyczne generowanie optymalnego grafiku konsultantów. Cludo WFM zwiększa zadowolenie klientów, podnosi elastyczność pracy i zaangażowanie konsultantów przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów.

"Według DMG Consulting, wdrożenie systemu WFM może generować nawet 30% oszczędności w zakresie kosztów operacyjnych. "
Paweł Pierścionek, Cludo CTO.
Z Cludo WFM stworzysz optymalny grafik konsultantów pozwalający na:
  • redukcję kosztów pracowniczych
  • wyższy i bardziej stabilny Service Level
  • dokładne przestrzeganie prawa pracy i umów konsultantów
  • automatyzację procesu generowania grafiku
  • dokładniejsze przewidywanie obciążenia Contact Center
  • monitorowanie w czasie rzeczywistym obciążenia Contact Center i wykonania grafiku
  • mniejszą rotacja konsultantów
Cludo WFM działa także z innymi systemami Contact Center jak Avaya, Genesys czy InIn.
PROGNOZOWANIE RUCHU
System umożliwia analizę historycznego obciążenia poszczególnych infolinii CC. Dostarcza też narzędzie do modelowania przewidywanego ruchu dzięki wygodnej transformacji danych historycznych.
GENEROWANIE GRAFIKU
Na postawie obliczonej prognozy, biorąc pod uwagę zakładane cele, liczbę dostępnych konsultantów, ich umiejętności oraz przepisy prawa prac, system generuje algorytmicznie optymalny grafik maksymalizujący zakładane cele i minimalizujący całkowity czas pracy konsultantów.
MONITORING CZASU RZECZYWISTEGO
Dzięki integracji z Cludo Contact Center lub innymi wiodącymi systemami CC, aplikacja umożliwia ciągły monitoring osiąganych KPIs oraz wykonania grafiku przez konsultantów. Mobilna aplikacja monitorująca oraz możliwość ustawiania alarmów przy przekroczeniu krytycznych wartości, ułatwia szybką reakcję na negatywne wydarzenia.
PEŁNA WIEDZA KONSULTANTÓW
System umożliwia analizę historycznego obciążenia poszczególnych infolinii CC. Dostarcza też narzędzie do modelowania przewidywanego ruchu dzięki wygodnej transformacji danych historycznych.
Broszura
Produktowa
Cennik
Usługi