Cludo sp. z o.o. - Zaawansowane systemy call center.

ul. Grochowska 306/308, budynek C
03-840 Warszawa

tel: +48 22 122 30 30
e-mail: info@cludo.pl

Wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych: 10056
Kapitał zakładowy: 1 767 200 zł

NIP: 701-034-11-14
REGON: 146117915
KRS: 0000421318

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego