ŚWIATOWEJ KLASY ROZWIĄZANIA

Contact Center w modelu CCaaS

CLUDO LIVE


KONSULTANCI
POŁĄCZENIA
INTERAKCJE

PLATFORMA CLUDO

Monitorowana w trybie 24/7

CLUDO Contact Center jest profesjonalnym systemem Contact Center, opartym o rozwiązania OneContact, monitorowanymi w Magicznym Kwadracie Gartnera.  CLUDO CC umożliwia obsługę kampanii telefonicznych outbound w trybach preview, power i predictive oraz wspólny routing interakcji inbound:  telefonicznych, email, czat, sms, fax, video i facebook.

Korzyści CLUDO Contact Center 

 • spójny poziom usług i strategie kierowania interakcji w wielu kanałach kontaktu
 • pełna kontrola dzięki elastycznemu systemowi monitorowania czasu rzeczywistego
 • wygoda dzięki aplikacjom mobilnym dla zarządzających Contact Center
 • kompletna platforma z dowolnie rozbudowanymi raportami historycznymi
 • nowe modele zatrudnienia dzięki łatwej do implementacji pracy zdalnej
 • wyjątkowa efektywność kampanii outbound-predictive przy jednoczesnym poszanowaniu klienta

Korzyści modelu CCaaS

 • brak konieczności inwestowania w sprzęt i oprogramowanie
 • elastyczne miesięczne rozliczenie zależne od liczby stanowisk, a nie konsultantów
 • szybka instalacja oraz dostosowanie do rzeczywistych potrzeb i wymagań
 • utrzymanie platformy oraz stałe wsparcie świadczone przez zespół doświadczonych inżynierów
 • brak potrzeby planowania i skalowania infrastruktury telekomunikacyjnej
 • koncentracja na biznesie a nie kwestiach technicznych

Inbound

 • inteligentny router (ACD) kierujący interakcjami z wielu kanałów kontaktu: głos, video, email, czat, facebook, twitter
 • kierowanie interakcji (z różnych kanałów) do tego samego konsultanta (Last Agent Routing)
 • kierowanie na podstawie umiejętności, czasu oczekiwania, identyfikacji klienta. Dowolnie rozbudowany IVR, pobieranie danych z bazy klienta

Outbound

 • obsługa trybów preview i power oraz samouczący się tryb predictive skracający czas pomiędzy rozmowami nawet do < 5 sekund
 • wykrywanie poczty głosowej i faxu
 • w przypadku korzystania z usług CLUDO jako operatora, gwarancja wydajności łączy oraz poprawności kodów rozłączeń

Zarządzanie

 • tworzenie nowych zespołów, konsultantów, profili, typów przerw i umiejętności oraz uprawnień
 • tworzenie i konfiguracja nowych serwisów inbound i outbound
 • konfigurowalne panele monitoringu czasu rzeczywistego oraz tworzenie wallboardów
 • zarządzanie kampaniami outbound, ładowanie kontaktów, modyfikacje na działających kampaniach

Zarządzanie

 • nagrywanie połączeń zawsze lub na żądanie
 • podsłuch, rozmowa trójstronna, przeszukiwanie i odsłuch nagrań z poziomu aplikacji supervisora
 • powiadomienia i czat pomiędzy supervisorem i konsultantami

Fully Hosted

 • geograficznie redundantna platforma ulokowana w kolokacji T-Mobile oraz Netii spięta niezależnymi światłowodami
 • dostęp do infrastruktury klienta poprzez internet publiczny, VPN lub MPLS
 • aplikacja konsultanta w formie grubego lub cienkiego klienta
 • możliwość korzystania z CLUDO jako operatora lub podłączenia SIP trunka własnego operatora
 • RTP (głos) przechodzi przez infrastrukturę CLUDO, tu jest nagrywane i archiwizowane
 • możliwość podłączenia wielu lokalizacji klienta jak i konsultantów domowych przy użyciu różnych technologii (publiczny internet, VPN)

Hybrid Hosted

W odróżnieniu od instalacji Fully Hosted instalujemy Media Serwer na infrastrukturze klienta.  W efekcie:

 • rozmowy nie przechodzą przez infrastrukturę CLUDO i są nagrywane oraz archiwizowane lokalnie
 • klient korzysta z lokalnego podłączenia do operatora

Minimalne wymagania dla stanowisk

 • 1 CPU Intel Core i3 2.0 GHz, 4GB RAM
 • Monitor 1440 x 900
 • 1 interfejs USB
 • Microsoft 7 lub 8
 • Microsoft .NET 4.0 Framework (+aktualizacje)
 • Background Intelligent Transfer Service (BITS) v1.5 lub wyższy
 • Słuchawki USB lub telefon sprzętowy IP

Minimalne wymagania dla łącza (fully hosted)

 • Minimalna wielkość łącza - 2 Mbps
 • Wymagana wielkość łącza per stanowisko agenta - 130 kbps
 • Maksymalne straty pakietów < 0.05%
 • Maksymalne opóźnienia < 25ms
 • Maksymalny jitter < 5 ms

CLUDO WFM jest profesjonalnym systemem Workforce Management, opartym o rozwiązanie OneWorkforce, monitorowanym w Magicznym Kwadracie Gartnera.   CLUDO WFM pozwala na automatyczne generowanie optymalnego grafiku konsultantów, podnosząc zadowolenie klientów i zmniejszając koszty, zwiększając elastyczność pracy i zaangażowanie konsultantów.

 Korzyści CLUDO WFM

 • redukcja kosztów pracowniczych
 • wyższy i bardziej stabilny Service Level
 • dokładne przestrzeganie prawa pracy i umów konsultantów
 • automatyzacja procesu generowania grafiku
 • dokładniejsze przewidywanie obciążenia CC
 • monitorowanie w czasie rzeczywistym obciążenia CC i wykonania grafiku
 • mniejsza rotacja konsultantów

  Korzyści modelu CCaaS

 • brak konieczności inwestowania w sprzęt i oprogramowanie
 • elastyczne miesięczne rozliczenie zależne od liczby stanowisk a nie konsultantów
 • szybka instalacja oraz dostosowanie do potrzeb i wymagań
 • geograficznie redundantna platforma
 • stałe wsparcie techniczne doświadczonego zespołu inżynierów
 • koncentracja na biznesie a nie technologii

CLUDO WFM i Portal Agenta może być używany razem z CLUDO WFM lub z wiodącymi systemami Contact Center, takimi jak Avaya, Genesys czy Interactive Intelligence.

 

 • prognozowanie ruchu  CLUDO WFM umożliwia analizę historycznego obciążenia poszczególnych infolinii CC, dostarcza też narzędzie do modelowania przewidywanego ruchu dzięki wygodnej transformacji danych historycznych.
 • generowanie grafiku  Na postawie obliczonej prognozy, biorąc pod uwagę zakładane cele, liczbę dostępnych konsultantów, ich umiejętności oraz przepisy prawa prac, CLUDO WFM generuje algorytmicznie optymalny grafik maksymalizujący zakładane cele i minimalizujący całkowity czas pracy konsultantów.

 

 • monitoring czasu rzeczywistego  Dzięki integracji z CLUDO Contact Center lub innymi wiodącymi systemami CC, CLUDO WFM umożliwia ciągły monitoring osiąganych KPIs oraz wykonania grafiku przez konsultantów.  Mobilna aplikacja monitorująca oraz możliwość ustawiania alarmów przy przekroczniu krytycznych wartości, ułatwia szybką reakcję na negatywne wydarzenia
 • pełna wiedza konsultantów  Portal Agenta w CLUDO WFM umożliwia przyjazną dla konsultantów formę publikacji grafiku, komunikację z supervisorem, zarządzanie urlopami, wprowadzanie zmian w grafiku oraz kontrolowana podmianę godzin pomiędzy konsultantami.

 

 • rozwiązanie w modelu usługi CCaaS: web-based thin-client end user application (IE lub Chrome)
 • integracja z wiodącymi systemami Contact Center (CLUDO CC, Avaya, Genesys, Interactive Intelligence
 • wymiana danych pomiędzy systemem CC a systemem WFM poprzez webserwis (wymagany IIS)

 

Dostęp i bezpieczeństwo

 • definiowanie dostępu użytkowników na podstawie ról
 • bezpieczna komunikacja poprzez tunel VPN
 • geograficznie rozproszony system w dwóch Data Centers

Eksport danych do innych systemów

 • eksport raportów WFM do Microsoft Excel
 • Open Data Mart dostępny dla zewnętrznych rozwiązań Business Intelligence Solutions
WFM Product Brochure Pobierz

Rozwiązanie oparte o JACADA Agent Scripting, monitorowane w Magicznym Kwadracie Gartnera i używane przez wiele firm z listy Fortune 500.  To dostarczane przez CLUDO w modelu CCaaS, narzędzie skryptujące pozwoli na pełną optymalizację i kontrolę procesów sprzedaży i obsługi klienta  przy zachowaniu naturalnie brzmiącej rozmowy.  CAS działa zarówno z CLUDO Contact Center jak i innymi wiodącymi systemami CC takimi jak Avaya, Genesys, Cisco czy Interactive Intelligence.

 Korzyści CLUDO Skrypter Agenta

 • pełna kontrola i możliwość ciągłego ulepszania procesów sprzedażowych i obsługi klienta
 • redukcja eskalacji z pierwszej do drugiej linii wsparcia
 • zwiększenie liczby spraw załatwionych przy pierwszym kontakcie
 • zwiększenie efetkywności sprzedaży dzięki ciągłym testom skuteczności.
 • skrócenie średniego czasu trwania rozmowy z klientem
 • niższe koszty operacyjne, wyższa sprzedaż i wyższy service level
 • zmniejszenie liczby aplikacji z którymi pracuje konsultant

 Korzyści CaaS

 • bez inwestycji w sprzęt i oprogramowanie
 • elastyczne miesięczne rozliczenia
 • geograficznie redundantna platforma
 • szybka instalacja oraz dopasowanie do potrzeb i wsparcie integracji
 • stałe wsparcie doświadczonego zespołu inżynierów CC

Drag & Drop.  Drzewo interakcji i skrypty tworzone przy pomocy wygodnego i przejrzystego interfejsu graficznego stworzonego z myślą o ekspertach biznesowych contact center a nie specjalistach IT.  Nawet złożone interakcje z systemami transakcyjnymi, raz stworzone, mogą być dowolnie wykorzystywane bez wiedzy programistycznej.

Bogata biblioteka wtyczek.  CSA zawiera bogatą bibliotekę narzędzi umożliwiających błyskawiczne tworzenie złożonych elementów interakcji konsultanta z klientem.  Elementy typu: punkty decyzyjne, kalendarze, podpowiedzi, zmienne jak i interfejsy integracyjne, umożliwiają tworzenie optymalnego środowiska pracy konsultanta.

Posumowanie rozmowy.  Po każdej rozmowie CSA wyświetli konsultantowi podsumowanie rozmowy umożliwiając łatwą automatyzację działań po interakcji (np. wysłanie email lub sms z poziomu skryptu) czy też wprowadzenie notatek w trybie After Call Work. 

Kontrola zmian.  Łatwość wprowadzania zmian przez użytkowników biznesowych nie może oznaczać chaosu i dowolności.  Wbudowana metodologia sprawdzania, zatwierdzania i w razie potrzeb szybkiego powrotu do poprzedniej wersji, chroni przed wpadkami i gwarantuje pełną kontrolę nad procesem optymalizacji skryptu. 

Zatrzymaj i wznów.  Contact Centers działają w realnym świecie gdzie rozmowy są rozłączane lub przerywane przez klientów.  Opcja wstrzymania skryptu do momentu kolejnego kontaktu z klientem oszczędza czas zarówno konsultanta jak i klienta.

Klient web 2.0 i API.  Twoje skrypt są dostępne wszędzie przez przeglądarkę www.  Możesz oczywiście zintegrować skrypter bezpośrednio do ciężkiej aplikacji agenta używając gotowych API.

Interaktywna i multimedialna wizualizacja ścieżki wyboru oraz samoobsługi na PC, smartfonach i  natywnych aplikacjach iOS i Android.  Rozwiązanie dostępne w modelu CCaaS na platformie CLUDO.  Rozwiązanie kompatybilne z CLUDO Contact Center, CLUDO  Skrypter Agenta jak i wiodącymi rozwiązaniami Contact Center:  Avaya, Cisco, Genesys i innymi.

 Korzyści CLUDO Visual IVR

 • zadowoleni klienci dzięki wygodnej, zwizualizowanej i dotykowej nawigacji nawet rozbudowanego menu
 • zmniejszenie obciążenia contact center poprzez prosty i wygodny self-help w VIVR
 • krótszy czas obsługi klienta dzięki przekazaniu danych zebranych w VIVR danych do konsultanta
 • rozłożenie obciążenia contact center dzięki informacji o czasie oczekiwania na konsultanta i możliwości poproszenia o call-back
 • możliwość umieszczenia analogicznego VIVR na stronie www, tabletach i smartfonach

Korzyści CCaaS

 • brak konieczności inwestowania w sprzęt i oprogramowanie
 • elastyczne miesięczne rozliczenie zależne od liczby stanowisk, a nie konsultantów
 • szybka instalacja oraz dostosowanie do rzeczywistych potrzeb i wymagań
 • utrzymanie platformy oraz stałe wsparcie świadczone przez zespół doświadczonych inżynierów
 • brak potrzeby planowania i skalowania infrastruktury telekomunikacyjnej
 • koncentracja na biznesie a nie kwestiach technicznych

Tradycyjny IVR jest jednym z najbardziej nielubianych etapów kontaktu z Twoją firmą oraz jest nieprzystosowany do ery telefonów komórkowych.  Próby ograniczenia kosztów poprzez wprowadzenie elementów self-service oraz dokładnego routingu do konsultantów przy pomocy rozbudowanego IVR, są zazwyczaj z góry skazane na niepowodzenie i prowadzą głównie do większej frustracji Twoich klientów.

Wygodna dotykowa nawigacja, pełna wizualizacja ścieżki wyboru, multimedialna, dwustronna komunikacja. Ujednolicony system na smartfonach, tabletach i PC oparty o przeglądarkę i HTML 5 a nie dedykowaną aplikację.  Dzięki Visual IVR osiągniesz większe zadowolenie klientów, mniejszą i bardziej równomierną liczbę połączeń do contact center oraz skrócisz średni czas obsługi klienta.

Wykraczając poza standardowe funkcje IVR, użytkownicy Visual IVR znajdują nowe zastosowania dla tego rewolucyjnego rozwiązania.  Dzięki oraz możliwości “aktywacji” klienta poprzez wysłanie SMS z linkiem do dedykowanego dla danego procesu biznesowego, interaktywnego interfejsu zintegrowanego z systemami transakcyjnymi i contact center. Aktywacja produktów i licencji, windykacja, odnowienie subskrypcji, powrót do zakupów w e-commerce, potwierdzanie spotkań, ankiety.

Film

Komponenty systemu

 • Interaction Designer.  Natywna aplikacja służąca do graficznego tworzenia interakcji i wersjonowania
 • Jacada Interaction Server.  Serwer obsługujący interakcje klientów
 • Interaction Server Admin Console.  Obsługiwane przez CLUDO
 • Baza Danych.  Przechowywanie danych interakcji.  Integrujący się z systemami klienta z wykorzystaniem JDBC

Kompatybilność

 • gotowe wtyczki z wykorzystaniem VXML do Cludo CC, Genesys, Cisco i Interactive Intelligence
 • wsparcie dla interakcji w HTML 5, HTML 4, wsparcie dla natywnych aplikacji iOS i Android, wsparcie Java Script
 • architektura:  systemy hostowany przez CLUDO, połączony z siecią klienta przez VPN

3CX uzupełnia ofertę CLUDO o światowej klasy rozwiązanie Unified Communications.  System telefoniczny 3CX jest używany przez ponad 30 000 firm na całym świecie i został wielokrotnie wyróżniony jako najbardziej innowacyjny produkt z obszaru UC.  CLUDO oferuje 3CX w modelu Unified Communications as a Service (UCaaS) czyli oprogramowanie oraz infrastruktura jest utrzymywana przez CLUDO, użytkownicy systemu płacą miesięczny abonament zależny od liczby efektywnie podłączonych końcówek.

Korzyści 3CX

 • pełna funkcjonalność wysokiej klasy PBX
 • mobilność pracowników dzięki aplikacjom na smarfony oraz komputery
 • większa produktywność dzięki UC:  presence, IM, fax2email, voicemail2email
 • integracja z wiodącymi systemami CRM
 • Web Conferencing oparty o WebRTC

Korzyści UCaaS

 • brak konieczności inwestowania w sprzęt i oprogramowanie
 • elastyczne miesięczne rozliczenie zależne od liczby podłączonych końcówek
 • szybka instalacja bez planowania infrastruktury serwerowej i telekomunikacyjnej
 • utrzymanie platformy oraz stałe wsparcie doświadczonego zespołu inżynierów
 • koncentrancja na biznesie a nie kwestiach technicznych

PBX

 • IVR
 • kolejkowanie rozmów
 • przekierowania i transfery
 • nagrywanie rozmów
 • MWI/BLF
 • konsola sekretarska
 • call pickup
 • książka telefoniczna

UC

 • telekonferencje
 • presence
 • VoiceMail&Fax2Email
 • czat

WebConferencing

 • plugin-free WebRTC
 • OneClick Conference
 • nagrywanie spotkania
 • współdzielenie ekranów

Zarządzanie

 • zarządzanie przez intuicyjny interfejs www

CLUDO oferuje usługi operatorskie skierowane wyłącznie do klientów używających naszych rozwiązań dla Contact Center i charakteryzują się globalnym zasięgiem, dostosowaniem do potrzeb contact center oraz niezawodnością.

 

Usługi

 • terminacja rozmów krajowa i zagraniczna
 • numeracja krajowa stacjonarna:  12 stref numeracyjnych
 • numeracja krajowa komórkowa
 • numeracja zagraniczna stacjonarna
 • numeracja zagraniczna komórkowa
 • numeracja sieci inteligentnej krajowa i zagraniczna
 • rotacja prezentowaną numeracją

 

Cechy i korzyści

 • brak ograniczeń wydajnościowych i pojemnościowych
 • pełna sygnalizacja operatorska, zwiększona skuteczność kampanii
 • numeracja zagraniczna ułatwia obsługę zagranicznych rynków
 • numeracja komórkowa zwiększa skuteczność prowadzonych kampanii
 • rotacja numeracją zwiększa skuteczność kampanii windykacyjnych

ZWIĘKSZAJ SPRZEDAŻ I POLEPSZAJ OBSŁUGĘ KLIENTA

My dostarczymy właściwe rozwiązania

Ciągłość działania jak i bezpieczeństwo danych są naszym priorytetem.  Działająca od ponad 3 lat platforma, obsługująca jednocześnie ponad 1000 stanowisk contact center, udowodniła w praktyce niezawodność zbudowanej przez CLUDO infrastruktury oraz wiedzę i zaangażowanie naszego zespołu.

 • geograficznie rozproszona i redundantna platforma spięta niezależnymi światłowodami
 • infrastruktura ulokowana w dwóch najwyższej klasy datacenters Netii i T-Mobile
 • zespół doświadczonych inżynierów monitorujących działanie usług w trybie 24/7
 • redundantne podłączenie do platformy przy użyciu dedykowanego łącza i VPN
 • platforma posiadająca punkty styku z trzema wiodącymi operatorami telekomunikacyjnymi
 • światowej klasy rozwiązania monitorowane w Magicznym Kwadracie Gartnera

Konsultanci są głównym kosztem każdego contact center.  Optymalizacja procesu obsługi klienta, sprzedaży oraz grafiku konsultantów jest najlepszym sposobem na ograniczenie kosztów przy jednoczesnym zachowaniu efektywności działań contact center. Rozwiązania oferowane przez CLUDO; contact center, skryper, WFM, Visual IVR są sprawdzonymi na światowych rynkach narzędziami pozwalającymi na osiągnięcie zakładanego Service Level przy jednoczesnej kontroli kosztów. W porównaniu do tradycyjnego modelu ONSITE, dostarczenie tych narzędzi w modelu Contact Center as a Service (CCaaS) oznacza:

 • brak nakładów inwestycyjnych (zakup licencji, sprzętu)
 • przejrzyste, miesięczne opłaty zależne od liczby realnie wykorzystanych stanowisk
 • samodzielne zwiększanie i zmniejszanie liczby stanowisk w zależności od realnych potrzeb
 • niższe koszty utrzymania systemu przez wewnętrzny zespół IT
 • dowolne skalowanie systemu, brak potrzeby planowania zasobów
 • brak kosztownych i trudnych do przewidzenia up-gradów platformy

Natężenie ruchu wychodzącego jak i przychodzącego jest zmienne w prawie każdym contact center.  W przypadku tradycyjnych rozwiązań ONSITE, zarządzający muszą podejmować trudne decyzje ponoszenia kosztów infrastruktury wykorzystywanej w tylko w momentach maksymalnego obciążenia lub pogodzić się z brakiem możliwość obsłużenia nadmiarowego ruchu. Wykorzystanie rozwiązań CLUDO w modelu CCaaS oznacza:

bez dodatkowych opłat                                                                  opłaty za efektywne wykorzystanie

 • dowolną przepustowość ruchu na poziomie łączy telekomunikacyjnych
 • dowolną liczbę równoczesnych szczelin IVR
 • nielimitowaną liczbę jednocześnie nagrywanych rozmów
 • samodzielne zwiększanie i zmniejszanie liczby stanowisk w zależności od realnych potrzeb biznesowych
 • dostępność doświadczonego zespołu inżynierów kiedy wystąpi taka potrzeba

Jesteśmy w okresie dynamicznie zmieniających się zachowań klientów i ich oczekiwań.   Zarządzający contact center nie mają komfortu planowania wiele lat naprzód, contact center muszą w ciągły sposób eksperymentować i ewoluować.  Długotrwały proces decyzyjny (wysokie koszty złego wyboru) oraz wdrożeniowy w tradycyjnym modelu ONSITE jak i ograniczony czas zasobów IT powodują, iż tylko zmiana na model CCaaS daje możliwość lewarowania nowych rozwiązań i technologii bez ponoszenia wysokich kosztów i ryzyka.  Wykorzystanie rozwiązań CLUDO w modelu CCaaS oznacza:

 • łatwiejszą i szybszą decyzję (brak inwestycji, przejrzystość kosztów)
 • szybsze wdrożenie (podłączenie do gotowej platformy)
 • dostępność zasobów inżynieryjnych CLUDO wspierających wewnętrzne IT klienta
 • możliwość testowania wielu rozwiązań (skrypter, WFM, Visual IVR)
 • jasna relacja klient/usługodawca oraz jeden punkt odpowiedzialności
 • możliwość uruchamiania nowych lokalizacji bez dodatkowej infrastruktury

ZAWSZE DOPASOWANE DO TWOICH POTRZEB

Zmieniaj liczbę stanowisk i funkcjonalności twojego contact center

ZAUFALI NAM


GOTOWY NA PRZYSZŁOŚĆ?

Z rozwiązaniami CLUDO nigdy nie zostaniesz w tyle

3CX dostarcza do CLUDO rozwiązania Unified Communications które są uzupełnieniem oferty CCaaS o rozwiązania komunikacji back-office zintegrowane z CLUDO Contact Center.

Microsoft dostarcza CLUDO rozwiązania baz danych oraz Business Intelligence.

Collab jest wiodącym europejskim dostawcą wielokanałowego systemu contact center OneContact CC oraz WFM OneContact WFO, w pełni zbudowanego w oparciu o architekturę IP i przygotowanego do modelu CCaaS.

Tata Communications jest wiodącym międzynarodowym operatorem telekomunikacyjnym.  Dzięki współpracy z TATA CLUDO oferuje klientom najwyższej jakości połączenia międzynarodowe oraz zagraniczną numerację stacjonarną i komórkową.

CLUDO współpracuje z T-Mobile w zakresie kolokacji platformy, styków operatorskich, dostarczania łączy do klientów CLUDO jak i usług związanych z obsługą SMS i HD Voice.

Jacada Inc. od 20 lat dostarcza rozwiązania usprawniające obsługę klienta i procesy sprzedażowe w największych światowych firmach.  CLUDO jest certyfikowanym partnerem Jacada w zakresie rozwiązań Jacada Agent Scripter oraz Jacada Visual IVR.

CLUDO współpracuje z Netia S.A. w zakresie kolokacji infrastruktury CLUDO, podłączania klientów łączami dedykowanymi oraz wymiany ruchu międzyoperatorskiego.

Cludo Sp. z o.o.

ul. Grochowska 306/308

03-840 Warszawa

KRS:  0000421318

NIP:  701-034-11-14

Regon:  146117915

Wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych:  10056

Kapitał zakładowy:  747 800 zł

FORMULARZ KONTAKTOWY

KONTAKT

ul. Grochowska 306/308, 03-840 Warszawa