5 sposobów jak optymalizować pracę konsultantów call center – pobierz darmowy eBook!

Zważywszy, że 70%-90% wydatków Contact Center stanowią koszty pracownicze, optymalne zarządzanie grafikiem konsultantów, przy utrzymaniu wysokiego Service Level i zapewnieniu elastyczności godzin pracy konsultantów staje się kluczowym wyzwaniem zarządzających Contact Center.

Według DMG Consulting, wdrożenie systemu WFM może generować nawet 30% oszczędności w kosztach operacyjnych, a  według Gartner rekomenduje wdrożenie takiego systemu dla wszystkich Contact Centers powyżej 50 konsultantów

Z uwagi na niższe koszty pracy oraz wysokie koszty systemów WFM, tylko niewielka część Contact Centers w Polsce używa takiego systemu.  Bez kompromisu na funkcjonalności, rozwiązanie CLUDO WFM w modelu CCaaS eliminuje inwestycje w sprzęt i licencje a miesięczny model rozliczeń pozwala na niezwłoczną realizację korzyści finansowych i operacyjnych.

Pobierz WFM_eBook aby poznać 5 sposobów jak optymalizować pracę konsultantów call center.