Coaching bezpośredni czy zdalny – który będzie najlepszy dla Ciebie?

Korzyści płynących z korzystania z coachingu w firmie jest mnóstwo. Jest to idealne rozwiązanie, kiedy brakuje pomysłów na zaktywizowanie i zmotywowanie pracowników do pracy. Pozwoli na przyspieszenie rozwoju firmy, dzięki tchnieniu nowej energii w ludzi. Rozwiązań na rynku jest sporo, więc jak wybrać jego najlepszą formę?

Aby zatrudnienie coacha przyniosło zamierzone efekty, podstawą jest praca indywidualna. Coaching to proces, więc standardowo sesji jest około dziesięciu. Między nimi są zwykle dwutygodniowe. To jest właśnie czas na samodzielną pracę i wykorzystywanie wskazówek oraz wykonywanie ćwiczeń, tak aby zmiany miały szansę się utrwalić. Stałym elementem coachingu jest również informacja zwrotna. Każdy z tych elementów zawiera zarówno coaching bezpośredni, jak i zdalny.

 

Kontakt face to face, czyli coaching bezpośredni

Rozwiązanie to posiada wiele zalet, trudno się, więc dziwić, że jest to forma najchętniej i najczęściej wybierana przez firmy. W zależności od potrzeb możemy się zdecydować na coaching indywidualny, zespołowy lub grupowy. Pierwszy z nich jest skierowany głównie do osób na wyższym szczeblu. Korzystają z niego członkowie zarządu, najwyżsi rangą managerowie oraz pracownicy posiadający największe doświadczenie. Celem coachingu indywidualnego jest zwiększenie skuteczności realizacji planów danej organizacji, analiza wpływu lidera na jego zespół oraz wdrożenie standardu efektywnych zachowań przywódczych.

Coaching zespołowy będzie najlepszym wyborem, gdy w firmie powstaje nowy team. To dobry pomysł także wtedy, gdy chcemy poprawić jakość i wydajność zespołu już istniejącego. W pierwszej sytuacji celem jest wypracowanie nowych relacji zespołowych, dobór odpowiedniego stylu komunikowania się oraz stworzenie sprzyjającej atmosfery pracy. W drugiej nacisk jest stawiany na zwalczenie sytuacji konfliktowych, rozwiązanie problemów oraz podniesienie efektywności pracy własnej i zespołu. Coaching grupowy skierowany jest do managerów i pracowników o wysokim potencjale, a jego zadaniem jest określenie kierunku i kolejnych etapów kariery oraz wsparcie w rozwoju zawodowym.

coaching bezpośredni_zdjęcie do treści

Bez względu na to, która forma zostanie wybrana przez pracodawcę, ogromną zaletą coachingu bezpośredniego jest kontakt face to face. Informacja zwrotna jest natychmiastowa. Dodatkowo dla wielu osób istotny będzie fakt, że poprzez bezpośrednie spotkania może zrodzić się relacja między trenerem a osobami szkolonymi. Coach ma być przede wszystkim wsparciem, więc po kilku spotkaniach, kiedy zauważymy, że jego wskazówki przynoszą zamierzone efekty, będziemy w stanie mu zaufać.

 

Kurs online, telefon lub Skype, czyli coaching zdalny

Tak jak coaching bezpośredni, tak i zdalny może przybierać różne formy. Możemy zdecydować się na kurs on-line, wsparcie telefoniczne lub poprzez Skype. Kurs internetowy będzie najbardziej ogólny, dlatego jest dobrym punktem wyjścia wprowadzania zmian i edukowania pracowników. Sprawdzi się on na przykład na etapie wdrażania nowych osób. Wiele kursów jest dedykowana poszczególnym grupom pracowników, a te są dopasowane do ich potrzeb. Jego kolejną zaletą jest też fakt, że na ogół dostęp do materiałów mamy przez 24 godziny na dobę i w każdej chwili możemy z nich skorzystać. Warto również zwrócić uwagę na model wybieranego przez nas kursu – niektóre z nich po zakończeniu jego trwania oferują indywidualne konsultacje z prowadzącym.

Równie interesującą opcją jest coaching telefoniczny, ponieważ w tym wypadku każda sesja odbywa się w kontakcie jeden do jednego. Daje to możliwość otrzymania natychmiastowej informacji zwrotnej, co przekłada się na efektywność szkolenia. Plusem jest również fakt, że zazwyczaj można dostosować długość rozmowy telefonicznej do własnych potrzeb. O ile oczywiście dostępność czasowa eksperta nie będzie ograniczona. Jednak w tym wypadku nie ma możliwości przeprowadzenia sesji zespołowej, co może mieć miejsce przez Skype. Oprócz tego dla osób, które lubią kontakt wzrokowy z rozmówcą, wideo rozmowa również będzie lepszym rozwiązaniem.

 

Zatem co wybrać?

To co jest ogromnym plusem dla większości osób, które decydują się na coaching zdalny to fakt, że nie jesteśmy tak mocno ograniczeni czasowo. Łatwiej wpleść szkolenia do naszego grafiku. Ta forma w większości przypadków będzie zdecydowanie tańsza niż wybór coachingu bezpośredniego. Na przykład ze względu na brak kosztów dojazdów na spotkania. Żyjemy w czasach, gdzie każda sekunda jest cenna. Lubimy wygodę, więc wizja dojazdu na spotkania może nas odstraszać. Nie do każdego jednak te argumenty będą przemawiać.

Często bezpośredniego kontaktu z profesjonalistą nie da się zastąpić, nawet bardzo bogatym w treści, szkoleniem online. Coach może nie dać nam odpowiedniej motywacji zdalnie. Podobnie jak porównując pracę z trenerem personalnym na siłowni, a treningiem wykonanym w domu przed komputerem. Trener personalny widzi jak wykonujemy dane ćwiczenie i może w każdej chwili nas poprawić. Tak samo coach widzi jak odbierane są jego słowa, zadania, ćwiczenia i może zmienić sposób prowadzenia szkolenia w zależności od podejścia osób szkolonych.

 

Obraz firmy a stan faktyczny

Istotną kwestią, którą również warto poruszyć jest obraz firmy jaki zostaje przedstawiony coachowi, kiedy decydujemy się na formę zdalną. Wiadome jest, że zlecając profesjonaliście przeprowadzenie cyklu szkoleń musimy opisać warunki i atmosferę panującą w firmie, przedstawić organizację pracy, obowiązki pracowników. Jest to zazwyczaj obraz jednostronny, subiektywny. Inaczej jest kiedy coach ma możliwość sam zaobserwować codzienną pracę w firmie. W tym wypadku jednak sytuacja nie jest zero jedynkowa, ponieważ istnieją firmy, które przed podjęciem zlecenia przeprowadzenia coachingu zdalnego, same chcą przeprowadzić wywiad środowiskowy, zamiast słuchania relacji od szefa czy team leadera.

 

Każdy z nas jest inny, każda firma ma inną organizację pracy, każdy będzie potrzebował innego rozwiązania. Decyzję należy podjąć w oparciu o argumenty za i przeciw, które przemawiają za każdą z opcji. Coaching bezpośredni może przynieść najwięcej korzyści. Warunkiem jest jednak odpowiednie wygospodarowanie przestrzeni czasowej na szkolenie w trakcie dnia pracy. Nie można jednak zapominać, że zdalnie również można przekazać ciekawe treści, które zaowocują w przyszłości. Wybór powinien być zatem dostosowany do indywidualnych potrzeb i preferencji.