Czy elastyczność usługi chmurowej to mit?

Podobnie jak wokół całego fenomenu chmury pojawił się ogrom mitów, tak również zjawisko jej elastyczności budzi liczne kontrowersje. Czym jest elastyczność usługi chmurowej, w czym się przejawia i czy rzeczywiście godna jest zaufania przedsiębiorców? Jeśli tak, to dlaczego?

Pojęcie „elastyczność” zwykliśmy sobie unaoczniać jako coś, co łatwo dostosowuje się do naszych potrzeb. Elastyczny projekt to przeważnie projekt szyty na miarę. System chmurowy, który przejawia takową elastyczność uwzględnia indywidualne potrzeby przedsiębiorców, firm oraz charakter usługi, której pośredniczy. Co jeszcze?

Zdecydowanie ułatwiona dostępność, mobilność, ale także oszczędność czasu i pieniędzy. Wyobraźmy sobie przedsiębiorcę, który kupuje oprogramowanie stacjonarne na urządzenia w swojej firmie. Inwestuje duże nakłady finansowe w uniwersalne rozwiązanie, które nie uwzględnia specyficznego charakteru jego działalności. A zatem na dłuższą metę nie spełni wszystkich jego oczekiwań. Dochodzą tutaj także wydatki na różnego rodzaju licencje, które zezwalają na stosowanie oprogramowania wyłącznie na ograniczonej liczbie urządzeń.

A co z bezpieczeństwem danych?

Wbrew różnego rodzaju uprzedzeniom usługi chmurowe okazują się zdecydowanie lepszym bastionem dla ochrony informacji niż stacjonarne rozwiązania. Dopasowana do profilu, wielkości oraz charakteru działalności przedsiębiorstwa chmura stanowi skuteczne zabezpieczenie dla wrażliwych danych.

Jak to się dzieje? Otóż jednym z atutów chmury jest funkcja różnicowania oraz monitorowania dostępów. Poszczególni pracownicy firmy otrzymują dostęp odpowiedni do zakresu powierzonych im obowiązków. To minimalizuje ryzyko niechcianych, przypadkowych bądź umyślnych modyfikacji oraz wycieków ważnych informacji.

Innym wielkim plusem chmury okazuje się ciągłość jej działania. Pracownicy contact center, którzy z różnych powodów docierają do swoich klientów o nietypowych porach dnia, otrzymują całodobowy dostęp do informacji niezbędnych do wykonywania pracy.

Także na urządzeniach mobilnych

Elastyczność chmury to także dostępność w trybie mobile. Ta funkcjonalność stanowi szczególną wartość zwłaszcza dla zdalnych agentów. Jak widać elastyczność usługi chmurowej przekłada się na elastyczność czasu i miejsca pracy.

Jednym z wielu mitów, które urosły wokół chmury jest mylne wyobrażenie o jej totalności. Duża część przedsiębiorców, którzy jeszcze nie zdecydowali się na rozwiązania chmurowe, myślą o nich w kategoriach zero jedynkowych czyli wszystko albo nic.

Tymczasem przeniesienie całego oprogramowania contact center do chmury nie jest konieczne. Jednocześnie trzeba pamiętać, iż powierzenie pieczy nad oprogramowaniem i zgromadzonymi danymi jednemu usługodawcy zapobiega konfliktom między potencjalnymi stronami, które skutkują zazwyczaj przerwami w dostawie usługi. Elastyczność chmury to również możliwość integracji technologii z obecnymi w przedsiębiorstwie systemami stacjonarnymi.

Chmura poza kontrolą?

Zdaniem niektórych chmura może łatwo wymknąć się spod kontroli. Czy rzeczywiście? Przede wszystkim ogrom wykonanych do tej pory badań pokazuje, że wycieki z chmur zdarzają się znacznie rzadziej niż ze stacjonarnych systemów z dostępem do internetu. Mało tego. Warto wiedzieć, że elastyczność usługi cloud to także możliwość ulepszania jej przez usługodawcę o każdej porze dnia i nocy. Dzięki stałemu dostępowi dostawca aktualizuje usługę o najnowsze zabezpieczenia w możliwie krótkim czasie.

W niedługim okresie i przy nakładzie stosunkowo niskich środków finansowych można rozbudowywać chmurę o dodatkowe funkcje. To otwiera nowe możliwości przed szybko rozwijającymi się firmami, które zwiększają zakres świadczonych usług oraz zwiększają liczbę zatrudnianych pracowników.

Zarządzanie obsługą chmury należy w dużej mierze do usługodawcy. Dobra wiadomość jest taka, że również użytkownicy otrzymują możliwość samodzielnego moderowania zgromadzonych danych w chmurze oraz jej poszczególnych funkcjonalności. Istnieje zatem możliwość zmiany liczby stanowisk czy też funkcja dodawania bądź usuwania konkretnych użytkowników. W odróżnieniu od technologii stacjonarnych, nie ma potrzeby zlecania prostych czynności dostawcom usługi.

Dostępność z tradycyjnej przeglądarki

Co ciekawe, zarządzanie danymi w obrębie contact center nie musi odbywać się nawet w obrębie specjalnie instalowanych w tym celu aplikacji. Do samodzielnego skorzystania z wielu funkcjonalności chmury wystarczy zaledwie przeglądarka i dostęp do internetu.

W dobie rozwoju social media i wkraczania na rynek coraz to nowych pokoleń użytkowników, elastyczność rozwiązań chmurowych stanowi niezwykle istotny element. W przeciwieństwie do przemijających technologii, chmura pozwala w łatwy sposób przenosić kontakt z klientem do dowolnych kanałów komunikacji.

W związku z powyższym możemy śmiało stwierdzić, że elastyczność usługi chmurowej to nie tylko niezaprzeczalny fakt, za którym idzie bezpieczeństwo, innowacyjność oraz oszczędność czasu i pieniędzy. To przede wszystkim jeden z głównych argumentów, dla których warto przenieść contact center do chmury.