Test Gallupa czyli co pracodawcy chcą wiedzieć o naszych talentach?

Nieprzerwanie od kilkudziesięciu lat prowadzi badania oddziaływania reklamy oraz czytelnictwa. Przygląda się bieżącym wydarzeniom na świecie i przekuwa je w użyteczne informacje. Jemu przypisuje się stworzenie fundamentu dla marketingu politycznego. Instytut Gallupa, bo o nim tu mowa, policzył także ludzkie talenty i dokonał rewolucji w rekrutacji, za pośrednictwem testu Gallupa.

Instytut Gallupa- jak powstał?

Instytut Gallupa (The Gallup Organization) został założony w 1935 roku, a jego nazwa wzięła się od nazwiska amerykańskiego profesora, badacza oraz socjologa – George’a Gallupa. Na dzień dzisiejszy jest to najstarszy instytut badawczy na świecie, na którym wzorują się liczne instytucje na całym świecie.

Już w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku Instytut Gallupa zainteresował się zagadnieniem rozpoznawania talentów wśród kandydatów ubiegających się o pracę na różnych stanowiskach. Był to początek testu Gallupa. Miało to ułatwić pracodawcom identyfikację mocnych stron potencjalnych pracowników m.in. po to, aby ci lepiej odnajdywali się na nowych stanowiskach.

Dwaj amerykańscy badacze, Marcus Buckingham i Donald O. Clifton przez dłuższy czas przyglądali się ludzkim cechom oraz zachowaniom osób, które regularnie odnosiły sukcesy. Okazało się, że wśród „skutecznych” ludzi występowały powtarzające się wzorce. Na tej podstawie duet pracujący dla Instytutu Gallupa mógł wyłonić najcenniejsze z jego punktu widzenia cechy.

Liczba talentów to…

Tak też się stało. Liczba wytypowanych talentów wyniosła 34. Warto tu jednak zaznaczyć, iż pod hasłem „talent” kryją się mocne predyspozycje i silne strony osobowości. Stąd też w świetle teorii Buckinghama i Cliftona, wszyscy posiadamy talenty.

Trzeba zauważyć, że poszczególne osoby wykazują obecność (bądź nie) oraz różne natężenie poszczególnych talentów. Stąd też model badaczy zakłada istnienie 5 kluczowych talentów, które mają szczególny wpływ na zachowania oraz decyzje jednostki.

Test Gallupa- jakie predyspozycje wyłania?

Nie wszystkie jednak cechy w ujęciu Instytutu Gallupa odpowiadają powszechnemu rozumieniu pojęcia „talent”. W związku z tym należałoby je wymienić, szczególnie jeśli okaże się, że któreś z nich stanowi jedną z naszych pięciu kluczowych predyspozycji. A są to:

Osiąganie (Achiever), Aktywator (Activator), Elastyczność (Adaptability), Analityk (Analytical), Organizator (Arranger), Pryncypialność (Belief), Dowodzenie (Command), Komunikatywność (Communication), Rywalizacja (Competition), Współzależność (Connectedness), Kontekst (Context), Rozwaga (Deliberative), Rozwijanie innych (Developer), Dyscyplina (Discipline), Empatia (Empathy), Bezstronność (Consistency), Ukierunkowanie (Focus), Wizjoner (Futuristic), Zgodność (Harmony), Odkrywczość (Ideation), Integrator (Includer), Indywidualizacja (Individualization), Zbieranie (Input), Intelekt (Intellection), Uczenie się (Learner), Maksymalista (Maximizer), Optymista (Positivity), Bliskość (Relator), Odpowiedzialność (Responsibility), Naprawianie (Restorative), Wiara w siebie (Self-Assurance), Poważanie (Significance), Strateg (Strategic), Czar (Woo).

W jaki sposób sprawdzić, które talenty przeważają u nas? Należy przystąpić do testu, który składa się ze 180 pytań, a na odpowiedź na każde z nich mamy zaledwie 20 sekund. Dzięki temu intuicyjnie udzielimy odpowiedzi zgodnej z prawdą. Test nie daje nam czasu na zastanowienie, które skutkowałoby opinią zgodną z naszymi wyobrażeniami o nas samych.

Kiedy już przejdziemy przez cały test, otrzymamy wykaz posiadanych talentów oraz krótki opis każdego z nich. Dowiemy się, w czym rzeczywiście jesteśmy dobrzy i zyskujemy obraz posiadanych umiejętności, które możemy rozwijać. Co ważne, test nie akcentuje cech, z którymi powinniśmy walczyć. Test Gallupa kładzie nacisk przede wszystkim na mocne strony.

Dlaczego firmy wykorzystują test Gallupa?

Część firm sprawdza kandydatów pod kątem dopasowania do miejsca pracy. Firmy ustalają kryteria, a także typują umiejętności – talenty, wymagane na danym stanowisku, natomiast test Gallupa weryfikuje, czy aplikant rzeczywiście takie kompetencje posiada.

Co ciekawe, test Gallupa pomaga ocenić nie tylko przyszłą wydajność potencjalnego pracownika, lecz także przewidzieć, czy zatrzyma się on w firmie na dłużej. Generalnie służą także do oceny tego, czy zatrudniony będzie dobrze pracował.

Testy przeprowadza się online z miejsca wybranego przez kandydata bądź w biurze firmy. Wyniki testów odsiewają mniej obiecujących kandydatów i pozwalają wybrać tych, którzy przejdą do kolejnego etapu rekrutacji.

Nie tylko wydajna rekrutacja

Po zakończeniu testu Gallupa wysłanego przez potencjalnego pracodawcę możemy otrzymać wyniki albo i nie. Wszystko zależy tak naprawdę od polityki firmy. Należy jednak dodać, że nie istnieje coś takiego jak pozytywna czy negatywna ocena kandydata. Jest ona względna i zależy przede wszystkim od oczekiwań konkretnego pracodawcy.

Test Gallupa to nie tylko nieoceniona pomoc w rekrutacji, ale znaczne ułatwienie w procesie ewaluacji pracy. Część firm rezygnuje ze stresującej okresowej oceny pracownika. W to miejsce osoby zatrudnione wykonują test Gallupa po to, aby sprawdzić, jak w okresie od ostatniego testu rozwinęły się ich poszczególne talenty, jakie kompetencje wysunęły się na prowadzenie i jakie ukryte cechy uległy tzw. „odkorkowaniu”.

Teoria badaczy z Instytutu Gallupa liczy sobie przeszło 30 lat, jednak wciąż stanowi innowacyjne podejście do procesu rekrutacji. Test dostępny jest pod adresem: https://store.gallup.com/h/en-ie. Przed wykonaniem testu zachęcamy też do zapoznania się z umiejętnościami przydatnymi w pracy call center:

https://www.cludo.pl/idealny-konsultant-sprzedazy/

https://www.cludo.pl/7-kompetencji-ktore-powinien-posiadac-konsultant-contact-center/