Czy utalentowany pracownik okaże się równie utalentowanym kierownikiem?

Menedżerowie mają ogromny wpływ na wyniki. Potwierdziły to już liczne i niekiedy bardzo odważne eksperymenty na strukturach zarządzania. Płynie z nich wniosek, że firmy potrzebują świetnych kierowników. W jaki sposób pozyskiwać prawdziwe talenty i jak rozpoznać utalentowanego menedżera? W pierwszej kolejności powinniśmy przyjrzeć się zachowaniom.

Zacznijmy od odpowiedzi na pytanie, gdzie szukać dobrych menedżerów? Jedną z opcji jest rekrutacja zewnętrzna. Często jednak osoby zarządzające pracą zespołów wyłania się spośród pracowników danej firmy. Intuicja podpowiada, że najlepszym przełożonym stanie się pracownik, który generuje najlepsze wyniki. Czy zatem najlepszy w zespole konsultant call center okaże się równie genialnym menadżerem? Niekoniecznie.

Wiele wskazuje na to, że sukcesy w sprzedaży bezpośredniej wcale nie muszą przekładać się na wyniki w zarządzaniu pracą. Bardzo prawdopodobne, że przeciętny konsultant stanie się zdecydowanie lepszym menedżerem. Przyczyną takiego stanu rzeczy są umiejętności i zachowania. Innego zestawu cech oczekuje się od konsultanta, innego zaś od menedżera.

A więc mamy konflikt! Niejednokrotnie członkowie zespołu burzą się, gdy jeden z ich kolegów dostaje awans. Usiłują znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania, jak również dowiedzieć się, dlaczego ich przełożony wybrał tę a nie inną osobę. Warto zatem przyjrzeć się cechom, którymi odznaczają się świetni menedżerowie, a których niekiedy próżno szukać u ponadprzeciętnych konsultantów.

1. Umiejętność motywowania

Chodzi tu przede wszystkim o zdolność do motywowania innych. O ile konsultant to osoba, która jest motywowana bądź motywuje siebie, o tyle menadżer powinien zadbać o motywację swoich podopiecznych czyli po prostu stać się coachem. Sam jednak powinien starać się o podtrzymanie wysokiego poziomu własnej motywacji i nie ustawać w samorozwoju.

2. Wyznaczanie priorytetów

Menedżer to strateg. Do niego należy wyznaczanie celów, do realizacji których będzie dążył zespół. Jednak samo określenie priorytetów nie wystarczy. Skuteczny menedżer skupia się nieprzerwanie na najważniejszych celach. Potrafi odróżnić mniej istotne zadania, od tych, które mają bezpośrednie przełożenie na oczekiwane efekty. Bezustannie monitoruje, czy jego podwładni nie zbaczają z obranego kursu.

3. Zdolność do empatii

Na szczęście znajdziemy zestaw cech, które przydają się w pracy zarówno konsultantowi, jak i menedżerowi. Jedna z nich to empatia. Wprawdzie na poszczególnych stanowiskach jej realizacja przebiega w odmienny sposób, za to raz nabytą umiejętność można dopasowywać do własnych potrzeb. Empatyczny konsultant rozumie klientów, zaś empatyczny menadżer rozumie problemy swoich pracowników. Potrafi z nimi rozmawiać, słucha, pomaga, poznając przy tym ich słabe oraz mocne strony. Dzięki temu o wiele sprawniej zarządza talentami w teamie, jak również zyskuje lojalność jego członków.

4. Zarządzanie czasem

Sprawne zarządzanie czasem własnym, jak też innych może przełożyć się na odpowiedzialne dysponowanie zasobami firmy. Planowanie, wyznaczanie celów oraz  dzielenie ich na etapy, to codzienność w pracy na kierowniczym stanowisku. Umiejętność szacowania terminów wykonania zadań oraz dostarczania rezultatów w zdeklarowanym czasie to kompetencja wręcz pożądana.

5. Pewność siebie

Pewny siebie strateg zna cele, ustala priorytety i wie do czego dąży. W jasny sposób przekazuje członkom zespołu niezbędne informacje do wykonania zadań. Jego oczekiwania są dokładnie określone. Odgrywa także znaczącą rolę w procesie sprawnego przepływu informacji. Jest rzeczowy, jednak w żadnym wypadku nie może być arogancki i przesadnie skupiony na sobie.

6. Odpowiedzialne kontrolowanie

Tego pojęcia nie należy mylić z pełnieniem bezwzględnego nadzoru. Chodzi tu raczej o bycie dobrym obserwatorem. To właśnie obserwatorski zmysł pomaga skupić się na postępach w realizacji projektów, jak również rezultatach pracy zespołu. Świetny menedżer w sposób ciągły monitoruje stan projektów, jak również wie, jak pracują jego podwładni i jaka atmosfera panuje w teamie. Kontrola powinna być jawna i służyć rozwojowi podopiecznych.

7. Umiejętność łagodzenia konfliktów

Konflikty nie służą ani wynikom ani międzyludzkim relacjom w miejscu pracy, niestety są nieuniknione. Umiejętność studzenia emocji i sprawiedliwego rozwiązywania konfliktów to także domena doskonałych menedżerów. Kompetencja ta jest o tyle pożądana, że zażegnanie sporów między pracownikami urasta niekiedy do rangi wyzwania.

Wymienione wyżej zachowania przejawiają osoby z przywódczym potencjałem. Warto wspomnieć także o innych cechach, jak choćby zaangażowanie, sumienność czy odporność na stres. Powinien je z resztą przejawiać nie tylko świetny menedżer, lecz także starannie wykonujący swoje obowiązki konsultant. Kryteria, na podstawie których należy awansować pracownika na stanowisko menadżera, to tak naprawdę dające się dostrzec zachowania. Im bardziej pasują do sylwetki świetnego menedżera, tym lepiej. Same wyniki pracy na słuchawce nie są idealnym wyznacznikiem. Dlatego warto skupić się na obserwowaniu zachowań pracowników, jak również na kształtowaniu w nich postaw, które mogą stanowić kryteria awansu na stanowisko kierownicze.