Jak automatycznie wgrywać rekordy na calling listę z CRMu?

System Cludo umożliwia integrację z systemem CRM za pomocą dwóch mechanizmów – CWS oraz LWS. Są to dwa webservice’y, z których jeden jest uruchomiony po stronie Cludo, a drugi u klienta – musi mieć dostęp do bazy danych systemu CRM.

CWS

W infrastrukturze klienta trzeba wystawić webservice z określonym interfejsem i dostępem do bazy CRM. Cludo periodycznie odpytuje CWS o nowe dane i importuje je do listy kontaktów. Dodatkowo, informuje o zmianach stanu kontaktu, np. jeżeli zostało pomyślnie wykonane połączenie, wysyłane jest powiadomienie do CWS. Dzięki temu można odzwierciedlić zmianę stanu w bazie CRM i dane w bazie są zawsze aktualne. Integracja za pomocą CWS nie wymaga zmiany struktury danych w bazie CRM, potrzebny jest tylko webservice wykonany w dowolnej technologii, zwracający i przyjmujący ustrukturyzowane dane.

LWS

Uzupełnieniem mechanizmu CWS jest LWS. Jest to webservice wystawiony po stronie Cludo, który udostępnia szereg metod do zarządzania kontaktami. Przy jego użyciu można ładować lub wyładowywać kontakty, oraz zmieniać stan wcześniej załadowanych (np. przez CWS). Można go użyć np. wtedy, gdy po stronie CRM zajdzie akcja wymagająca usunięcie kontaktu z listy, albo zmienia się godzina planowanego kontaktu.

Przy użyciu powyższych mechanizmów, możliwe jest zautomatyzowanie dzwonienia do kontaktów będących w CRM. Nie ma potrzeby ręcznego wgrywania nowych kontaktów – dzieje się to automatycznie.