10 rzeczy, które powinieneś wiedzieć o wizji przedsiębiorstwa

Wizja przedsiębiorstwa, misja, cel, kierunek, filozofia, motor napędowy czy inspirujące wyobrażenie. Tego typu określenia często występują w kontekście myślenia o kursie, jaki obrała dana firma, a wielkie marki stanowią żywy przykład tego, że spójną wizję tworzyć warto. Czym tak naprawdę jest ten absolutny must-have każdej organizacji i co warto o nim wiedzieć?

1. Wizja oznacza przyszłość

Wyobraź sobie, że zakładasz firmę. Czy choćby nawet na chwilę nie stanął przed Twoimi oczami jej obraz w przyszłości? No właśnie. Otóż wizja to w dużej mierze wyobrażenie organizacji w konkretnym momencie w czasie przyszłym. Skoro już malujesz obraz Twojej firmy za kilka lat, określasz ten moment, powinieneś także ustalić…

 2. Jeden jasny cel

To wokół niego będzie się kręcić wszystkie sprawy Twojego przedsiębiorstwa. Jasny, precyzyjny cel stanowić będzie swoisty południk zerowy dla wszelkich aktywności podejmowanych przez firmę. Również wszelkie działania teraźniejszych i przyszłych pracowników będą dążyć do realizacji wybranego celu. To swego rodzaju kompas, którym posługiwać się będzie załoga, która obrała wyznaczony przez Ciebie kurs.

 3. Wizja przedsiębiorstwa pobudza

 …i stanowi silny bodziec do działania. Dlatego powinna oddziaływać na emocje i skłaniać do twórczego myślenia. Ludzie dają się jej uwieść i chętnie podążają za nią, a to oznacza, że dołożą starań, by osiągnąć wspólny cel – cel firmy.

4. Dopracowana w szczegółach

W szczególności gdy spośród dwóch jakości wizji, mglistej i konkretnej, wybieramy tę drugą. Wizja mglista określa zaledwie kierunek. Wizja konkretna domaga się dopracowania w najmniejszym calu.

5. Realna

Wprawdzie pojęcie wizji każe myśleć o czymś niecodziennym, górnolotnym oraz nieuchwytnym, jednak zawarte tutaj cele powinny być jak najbardziej osiągalne. Nie oczekuj niemożliwego. Ważne, aby wizja mieściła się w granicach ludzkich możliwości i nie potrzebowała ingerencji mocy nadprzyrodzonych.

6. Mierzalna

Aby skutecznie zarządzać wizją, warto wyznaczyć jej odpowiednie mierniki. Dlatego spraw, aby wszelkie możliwe parametry pomiarów sukcesu przedsiębiorstwa stały się weryfikowalne na krótszych odcinkach.

 7. Wizja, która integruje

Postaw na wizję, która skupi wokół firmy, ludzi jej oddanych. Niech łączy jednostki o określonych umiejętnościach w zgrany i silny zespół, który z przekonaniem dążyć będzie do realizacji długofalowego celu spółki.

8. Siła wartości

Wizja przedsiębiorstwa, zwana również misją, lubi odwoływać się do wartości natury moralnej. Jakie to wartości? Wybór tak naprawdę należy do twórcy wizji. To on w końcu decyduje, co zechce zakomunikować swoim podopiecznym, swoim współpracownikom i swoim klientom.

9. Cel to budulec kultury firmy

Nie biura, nie mury, nie stanowiska pracy na ostatnim piętrze wieżowca budują tzw. klimat, ale ludzie. To oni współtworzą ducha organizacji. Dobrze, jeśli jest on zbieżny z jej celem oraz wizją.

10. Wizjoner, czyli każdy

Czy żeby stworzyć wizję firmy trzeba zapisać się kurs, przejść szkolenie lub ukończyć specjalistyczne studia? Nie. Twórcą wizji może być dosłownie każdy. Liczy się skuteczność oraz konsekwencja w realizowaniu planu. Pojawi się tu zapewne pytanie, czy dopuszczalne są zatem zmiany w strukturze wizji firmy?

Oczywiście. Zmiany są nieuniknione. Idealnie skonstruowana wizja przedsiębiorstwa uwzględnia takie ewentualności i pozwala na nie reagować. Dlatego dobrze włączyć do niej strategię zarządzania zmianami. Warto też przygotować na nie osoby zatrudnione w firmie. Te, jak się okazuje, bardziej otwierają się na zmiany, gdy tożsame są z ukierunkowaniem na cel przedsiębiorstwa.

Wizja to misja, natchnienie oraz jasno obrany kurs do danego celu. To także intencja odniesienia mniejszego lub większego sukcesu w określonym miejscu w czasie. Często łączy ludzi i buduje poczucie wspólnoty. W niektórych przypadkach urasta wręcz do rangi filozofii. Sukces wielkich i znanych marek to sukces świetnych i niekiedy bardzo przebiegłych strategii.